Truefolio

Какво трябва да знаем

Чл. 105. От зДеП

Ал. (1)(в сила от 21.01.2017г.)
Забранява се ограничаване на видимиостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляването на прозрачността им.

Ал. (2)(в сила от 26.01.2017г.)
Ограничаване на видимостта, както и намаляване на прозрачността на стъклата, различни от челното и стъклата на предните странични врати, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад и от двете страни на автомобила.

Ал. (3)(в сила от 26.01.2017г.)
Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 1 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило №43 на Икономическата комисия за Европа от Органицазаията на обединените нации.

Правило 43 на Икономическата комисия на Европа за OOH Приложение 3

Точка 9.1.4
Нормалната светлопропускливост се измерва в съответствие с точка 9.1.2 от настоящото приложение и резултатите се документират. При предни стъкла тя не трябва да бъде по-малка от 70 Изискванията за стъкла, различни от предни стъкла, са определени в приложение 21.

Приложение 21 Точка 4.2.1.1
Безопасните стъкла, през които се получава предното поле на видимост на водача, определено в точка 2.23.1 от настоящото правило, трябва да имат нормална светлопропускливост, равна на поне 70%.